SmartBrush

Table of Contents

Използване на системата

Предназначение

SmartBrush Element предоставя лесен интерфейс с инструменти и изгледи с цел очертаване на анатомични структури в данните за образи на пациента. Изходните данни се записват като 3D DICOM обект на сегментиране и могат да се използват за допълнителна обработка.

Показания за употреба

Elements SmartBrush могат да се използват във всички клинични работни потоци, които изискват очертаването на анатомични структури в данните за образи на пациента. Самото устройство няма специфични клинични показания.

Предвидена група пациенти

Не са налице демографски, регионални или културни ограничения за пациентите.

Предвидена част от тялото или тип тъкан, към която се прилага или с която се взаимодейства

Тъй като устройството е само софтуер и позволява обработката и визуализацията на данни за медицински процедури, то не взаимодейства с каквито и да било части на тялото или тъкани.

Очертаването, прегледът и детайлизацията на анатомични структури не се ограничава до конкретна част от тялото, което на практика означава, че наборите от образи на която и да било част от тялото могат да бъдат импортирани и използвани по горепосочения начин.

За Spine SRS лечение се предоставя допълнителна функционалност, която допълнително улеснява работния поток за планиране на лечението.

Профил на предвидената група потребители

Приложението е продукт, предназначен за използване от медицински специалисти и техните асистенти, работещи в областта на планирането на радиотерапия, неврохирургия и неврорадиология, спинална и травматологична хирургия.

Предназначена среда

Elements SmartBrush трябва да се използват в следните места:

  • Офисна среда в болници или на всяко друго местоположение, предлагащо компютър
  • Зали, подходящи за хирургични интервенции

Може е налична по-специфична предназначена среда, например конкретна станция за планиране или платформа за навигация, когато устройството се използва в комбинация с други устройства. Предназначената среда в този случай се декларира в техническото досие на съответната система.

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25