SmartBrush

Table of Contents

Оформление на екрана в работните потоци Spine SRS

Използване на SmartBrush в работните потоци Spine SRS

В работните потоци Spine SRS, SmartBrush може да се използва за създаване на GTV. Софтуерът също така предлага CTV и OAR, изрязани, съгласно насоките на Radiation Therapy Oncology Group (RTOG).

Софтуерът позволява точно вокселно базирано коригиране или сегментиране със Smart Brush, Brush 2D и Brush 3D.

Оформление Spine SRSПояснение

Област на преглед

Текущо избран обект

Съдържа информация за обработката и възможни предупреждения

Видими в момента GTV/CTV/OAR

Налични оформления

Изглед

ПояснениеSpine показва:

  • 3D реконструкция на прешлени на гръбначния стълб (горе вляво)
  • 3D реконструкция на сектори на прешлен (горе средата)
  • ACS изгледи на един набор от образи (средата)
  • Мултимодален изглед (долу)


Side by Side показва два набора от образи в областта на преглед.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25