SmartBrush

Table of Contents

Как се очертават обекти в срезове на същата реконструкцияСтъпка

1.

Създайте сегментирана зона върху един срез на образ с помощта на Smart Brush (или Brush 3D или Brush 2D за съседни срезове).

2.

Превъртете през срезовете на образа до следващата разграничителна равнина.

3.

Създайте друга сегментирана зона върху различен срез .

4.

Областта между двата среза се интерполира , създавайки 3D обект.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25