SmartBrush

Table of Contents

Опции на Brush 3D

Опции


Очертава област на интерес (с геометрична 3D интерполация).Премахва очертана област от обекта (с геометрична 3D интерполация).

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25