SmartBrush

Table of Contents

Генериране на клинични мишенни обекти автоматично

Насоки за генериране на клинични мишенни обекти

Автоматичното генериране на клинични мишенни обекти следва насоките според публикуваното от Brett W. Cox и други през 2012 г.

  1. Cox BW, Spratt DE, Lovelock M, et al. International Spine Radiosurgery Consortium consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 83:e597-605.

SmartBrush генерира изрязан OAR, който се изчислява на базата на позицията на клиничната мишена (тоест изрязаният OAR покрива дължината на гръбначния стълб, където се намира CTV, с ±5 mm отгоре/отдолу). Това се вижда и в двата изгледа – 2D и 3D.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25