SmartBrush

Table of Contents

Опции на Brush 2D

Опции


Очертава област на интерес пиксел по пиксел.

Позволява на потребителя да коригира структури без каквато и да било интерполация.Премахва очертана област от обекта.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25