SmartBrush

Table of Contents

Създаване на 3D обекти

Първи стъпкиАко софтуерът идентифицира аномалия, когато стартирате софтуера, изгледът автоматично се центрира върху тази аномалия.

Успешно очертаване на обектите

Като цяло, за да очертаете даден обект с който и да било тип четка:

  • С желаната четка осветете областта, която трябва да бъде сегментирана
  • Повторете процеса в следващия срез или работете в паралелен/перпендикулярен срез, докато създадете желания обект
За да правите корекции:

  • Ако краищата на сегментираната област не са правилно отделени от заобикалящата област, използвайте Erase, за да дефинирате тези граници по-точно
  • Ако се използва мишка, използвайте десния бутон на мишката, за да изтривате, когато Brush е активно
Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25