SmartBrush

Table of Contents

Използване на Brush 3DSmart Brush използва мултимодална информация за очертаване, докато Brush 3D използва геометрична 3D интерполация за създаване на 3D обект. Тази 3D интерполация може да бъде видяна на графиката и е описана по-долу:

(A) Ако…

(B) Софтуерът…

Очертавате в паралелни срезове

създава 3D интерполиран обект

Очертавате в перпендикулярни срезове

създава 3D интерполиран обект

Използвате локално ограничена 3D интерполация

гладко добавя маркираната област към 3D обект

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25