SmartBrush

Table of Contents

Създаване на обекти в реконструирани изгледи

Създаването на обекти в реконструирани изгледи (тоест такива, които съдържат образи, които са били реконструирани от оригиналните срезове на образи) се различава от създаването на обекти в оригиналните срезове. Тъй като в реконструираните изгледи се използват интерполирани образи, не всички очаквани детайли може да се показват (например границите може да са размазани).

Използвайки Smart Brush и Brush 3D с два несъседни среза в същата ориентация, разстоянието между срезовете се интерполира, за да се създаде 3D обект.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25