Object Management Object Manipulation

Brush 2DSteg

1.

Välj ett objekt att manipulera.

2.

Öppna fliken Contouring , välj Brush 2D och välj sedan Brush .

3.

Använd Brush för att expandera objektets form och Erase för att krympa formen.

  • Använd vid behov skjutreglaget för att justera Brush Size .
  • Allt eftersom du justerar konturerna visas den (ändrade) objektvolymen .
  • För att ångra en ändring väljer du Undo (fortsätt markera för att ångra flera ändringar).

4.

Rulla till nästa snitt och upprepa steg 3 tills objektet har ändrats i alla relevanta snitt.

5.

Så fort objektets form har manipulerats så som önskas, avmarkerar du objektet.

Alla ändringar sparas automatiskt.

Art. nr 60917-69SV

Date of publication: 2019-04-18