Object Management Object Manipulation

Utföra en objektåtgärdSteg

1.

Öppna fliken Operations .

2.

Välj önskad åtgärd för att skapa ett nytt objekt.

  • För att kopiera ett objekt:
    • Välj Copy och välj sedan ett objekt från listan.
  • För att utföra en sammanfogning (visas på bilden ovan), subtraktion eller skärning:
    • Välj Union, Subtraction eller Intersection och välj sedan två eller fler objekt från listan.

3.

För att ändra marginalerna för ett befintligt eller nyskapat objekt , välj:

  • Smooth och använd skjutreglaget för att justera konturernas jämnhet.
  • Margin och använd skjutreglaget för att justera marginalens bredd.
    • Välj Advanced för att använda ytterligare skjutreglage för en mer detaljerad justering.

4.

När du väl är nöjd med åtgärden väljer du Store under OPERATION PREVIEW .

5.

En dialogruta kommer upp som visar standardegenskaperna för det nya objektet. Justera egenskaperna enligt önskemål.

6.

Välj OK för att spara det nya eller ändrade objektet.

Art. nr 60917-69SV

Date of publication: 2019-04-18