Object Management Object Manipulation

Ändra objekt med konturering

Bakgrund

Ett objekts form kan ändras med något av de tillgängliga kontureringsverktygen.

Granska objekt

Verktygens känslighet beror på olika faktorer (t.ex. zoomfaktorn). Om ett objekt är avsett att användas i påföljande behandlingssteg, ska du därför alltid noga se till att objektet har ändrats korrekt och är lämpligt för sin framtida avsedda användning.

Tillgängliga kontureringsfunktioner

Knapp

Flik

BeskrivningSmart Shaper

Ändrar objektets form i ett lokalt 3D-närområde.Brush 3D

Konturerar intresseområde (med geometrisk 3D-interpolering).Tar bort det konturerade området från objektet (med geometrisk 3D-interpolering).Brush 2D

Konturerar intresseområdet pixel för pixel.

Gör det möjligt för användaren att korrigera strukturer utan någon interpolering.Tar bort det konturerade området från objektet.

Använda Brush 3DSmart Shaper använder multimodal information för konturering, medan Brush 3D använder geometrisk 3D-interpolering för att skapa ett 3D-objekt. Denna 3D-interpolering kan ses i grafiken och beskrivs nedan:

(A) Om du …

(B) kommer programvaran att …

konturerar i parallella snitt

skapa ett 3D-interpolerat objekt

konturerar i vinkelräta snitt

skapa ett 3D-interpolerat objekt

använder lokalt begränsad 3D-interpolering

smidigt lägga till det markerade området till ett 3D-objekt

Art. nr 60917-69SV

Date of publication: 2019-04-18