Object Manipulation

Så här startar man objektmanipulationSteg

1.

I Content Manager väljer du ett patientdataset.

2.

Välj Object Manipulation.

3.

Du kan visa/dölja ett objekt genom att välja ögonikonen bredvid objektets namn.

4.

För att granska listan över objekt som valts för att visas/döljas i bilduppsättningen, väljer du antingen ikonen för öppet eller stängt öga .

Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19