Object Manipulation

Avsedd användning

Indikationer för användning

Object Manipulation är en del av Elements Object Management 1.0. Elements Object Management 1.0 kan användas i alla kliniska arbetsflöden som kräver att segmenteringsobjekt skapas eller manipuleras. Denna produkt i sig har inga specifika kliniska indikationer.

Avsedd användarprofil

Programmet är avsett att användas av medicinsk personal och deras assistenter som arbetar inom områdena neurokirurgi och strålbehandlingsplanering.

Avsedd användningsmiljö

Programmet ska användas:

  • På en mottagning på sjukhus eller något annat ställe där det finns en dator

  • I en operationssal eller i rum som är lämpliga för kirurgiska ingrepp

Rimlighetsgranskning

Varning
Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19