Object Manipulation

Så här lägger man till en marginal till ett nytt objekt

När du skapar ett objekt med en av dessa åtgärder kan du krympa eller förstora åtgärdens resultat för att skapa målvolymen.Steg

1.

Påbörja en av åtgärderna Copy, Union, Subtraction eller Intersection.

2.

Välj Margin.

3.

Välj bredden på marginalen med hjälp av skjutreglaget som visas .

4.

Du kan anpassa marginalen ytterligare med parametrar som är tillgängliga under Advanced . Flytta skjutreglagen för att justera marginalen i riktningarna:

  • L – R (vänster – höger)

  • A – P (anterior – posterior)

  • H – F (huvud – fot)

5.

En förhandsgranskning av det nya objektet visas i snittvyn och anges under OPERATION PREVIEW.

6.

Om du är nöjd med åtgärden väljer du Store för att spara det modifierade objektet med en ny marginal.

7.

En dialogruta visas med ett standardnamn och andra värden som du kan ändra.

8.

Välj OK för att spara informationen.

Försiktighetsuppmaning
Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19