Object Manipulation

Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller patentskyddad information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Integrerad tredjepartsprogramvara

Denna programvara baseras delvis på arbete utfört av Independent JPEG Group.

Denna programvara är delvis baserad på OpenJPEG. Fullständig licens och upphovsrättsinformation finns här: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.

Denna programvara är delvis baserad på libjpeg-turbo. Fullständig licens och upphovsrättsinformation finns här: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.

Denna programvara är delvis baserad på libtiff. Fullständig licens och upphovsrättsinformation finns här: http://www.libtiff.org/misc.html.

Denna programvara är delvis baserad på Xerces-C++ som gjorts tillgänglig under Apache programvarulicens: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

CE-märkning  • CE-märket betyder att Brainlabs produkt uppfyller de väsentliga kraven i Europarådets direktiv 93/42/EEG, det medicintekniska direktivet (”MDD”).
  • Enligt de regler som fastställs i MDD är Object Manipulation en produkt av klass IIb.

Försäljning i USA

Försiktighetsuppmaning

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade bestämmelser. För information om WEEE-direktivet (hantering av elektriskt och elektroniskt avfall), besök:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19