Object Manipulation

Så här granskar man egenskaper och väljer man ett objektSteg

1.

Välj Data och välj sedan önskad bilduppsättning.

2.

Välj Objects för att visa en lista över objekt som ingår i den här bilduppsättningen.

3.

Välj ett objekt för granskning och/eller manipulation.

4.

Välj önskat bildlayout och välj sedan Done.

Försiktighetsuppmaning
Försiktighetsuppmaning

Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19