Object Manipulation

Så här använder man SmartShaper

Steg

1.

Välj ett objekt i listan.

2.

Centrera och zooma intresseområdet med hjälp av funktionerna Zoom, Scroll och Pan.

3.

Välj SmartShaper.

4.

Justera penselstorleken vid behov.

5.

Flytta SmartShaper över konturen.

6.

Böj, bukta ut eller dra i konturerna för att justera objektets form.

7.

Bläddra till nästa snitt. Upprepa steg 4-6 tills objektet har skapats i alla relevanta snitt.

8.

Verifiera objektet i alla 2D-snitt.

Varning
Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19