Object Manipulation

Export av dataset

Allmän information

3D-objekten som skapats av programmet sparas på whiteboarden och kan användas av andra Elements inom arbetsflödet för vidare planering och bearbetning. Dessa objekt kan också exporteras för användning med tredjepartsprogram.

Brainlab rekommenderar att du alltid har funktionerna DICOM RT-export, DICOM burned-in export och Anatomical Mapping installerad. Båda exportfunktionerna finns tillgängliga i Content Manager.

Export av DICOM RT-data

DICOM radioterapins (RT) exportfunktion konverterar DICOM-data till ett DICOM RT-specifikt format och exporterar data till ett förkonfigurerat DICOM-nätverkslagringsmål för ytterligare bearbetning med tredjeparts system.

DICOM RT-export använder DICOM merge-biblioteket som överföringsprotokoll till tredjeparts system. DICOM underlättar den allmänna interoperabiliteten mellan olika leverantörers system. DICOM RT-export tillhandahåller den senaste delen av DICOM-objekt för att underlätta överföring av specifika digitalbilds-, grafiska- och icke-bilddata mellan två eller fler system.

DICOM lagrar ett visst antal punkter i rymden som används för att rekonstruera konturer. På grund av olika algoritmer som används av olika system kan den faktiska representationen av konturerna variera med mycket hög sannolikhet, men endast i liten skala. Ändå kan dessa olika tolkningar leda till smärre deformationer av konturerna och skillnader i storleken på volymen. Därför ska du noga kontrollera strukturerna efter import till ett tredje-parts system.

Varning

Export av 3D-objekt och anteckningspunkter

Under exporten konverteras 3D-objekt och anteckningspunkter till det så kallade ”DICOM RT Structure Set” formatet, under vilka objekt samplas om i enlighet med den tillhörande bilduppsättningen eller en sammanfogad bilduppsättning som finns i det aktuella urvalet.

Det finns två möjliga konfigurationer för export av 3D-objekt och anteckningspunkter:

  1. Standardkonfiguration: Alla objekt exporteras inom ramen för den ursprungliga bilduppsättningen som de skapades i. Om den ursprungliga bilduppsättningen inte är vald bland data för export, väljs den senaste CT-bilduppsättningen som är sammanfogad med den ursprungliga bilduppsättningen som den grundläggande bilduppsättningen för exporten. Om du bara har valt MR-bilduppsättningar, väljs uppsättningen med störst volym och minsta voxelstorlek. Om du inte valde några sammansatta bilduppsättningar för export, avbryts exportprocessen.
  2. Alla objekt skapas i senaste CT-data som valts för export. Om objekt är markerade som inte är sammanfogade med denna CT-bilduppsättning, så exporteras dessa objekt inte. Om du vill ändra standardkonfigurationen ska du kontakta Brainlab support.
Varning

Tolkning av konturer

Försiktighetsuppmaning
Varning

Export av Burned-In dataset

Exportfunktionen DICOM Burned-In Dataset integrerar permanent konturerna för ett segmenterat objekt i en DICOM MR-bildserie, vilket skapar en ny DICOM-bildserie. Denna funktion är endast tillgänglig för exakt ett enda segmenterat objekt kombinerat med exakt en enda DICOM MR-bildserie. DICOM-kompatibla tredjepartsprogram kan ladda dessa bilder och återskapa innehållet (t.ex. med hjälp av tröskelalgoritmer).

När exporten är klar är det enkelt att känna igen den nyskapade DICOM-bildserien tack vare dess seriekommentar ”BURNED-IN” och placeringen tillsammans med de ursprungliga patientuppgifterna.

Varning
Varning
Varning
Varning
Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19