Object Manipulation

Så här jämnar man till ett objekt

När du skapar ett objekt med en av dessa åtgärder kan du jämna ut åtgärdens resultat för att ytterligare förfina målvolymen.Steg

1.

Påbörja en av åtgärderna Copy, Union, Subtraction eller Intersection.

2.

Välj Smooth.

3.

Välj utjämningskoefficienten med skjutreglaget .

4.

En förhandsgranskning av det nya objektet visas i snittvyn och anges under OPERATION PREVIEW.

5.

Om du är nöjd med åtgärden väljer du Store för att spara det utjämnade objektet.

6.

En dialogruta visas med ett standardnamn och andra värden som du kan ändra.

7.

Välj OK för att spara informationen.

Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19