Object Manipulation

Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett utbildningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Ansvar

Varning

Att läsa användarhandböcker

Användarhandböckerna beskriver komplexa medicinska utrustningar och kirurgisk navigeringsprogramvara som måste användas med försiktighet. Det är viktigt att alla användare av system, instrument och programvara:

  • Läser användarhandböckerna noggrant innan de hanterar utrustningen
  • Alltid har tillgång till användarhandböckerna

Tillgängliga användarhandböcker

AnvändarhandbokInnehåll

Användarhandböcker för programvara

  • Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
  • Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
  • Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för hårdvara

Detaljerad information om maskinvara för strålbehandling och kirurgi, vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för instrument

Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Användarhandbok till rengöring, desinfektion och sterilisering

Detaljerad information om rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument

Användarhandbok för systemet

Omfattande information om systeminställning

Teknisk användarhandbok

Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikationer och efterlevnad

Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19