Object Manipulation

Bildlayout

Välj Data och välj en knapp under LAYOUTS för att ändra hur bildsnitt visas.

Knapp

FunktionSlice Review

  • 3 x 3 rutnät med 3D-visning i det övre vänstra hörnet
  • Snittsekvens


ACS

  • 3D-vy i det övre vänstra hörnet
  • Axiell, koronal och sagittal vy


Single

  • Ett enda snitt

Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19