Object Management Object Manipulation

Modifisere objekter med operasjoner

Bakgrunn

Alle de følgende operasjonene kan utføres på et eksisterende objekt, eller på et objekt som har blitt modifisert ved bruk av kontureringsfunksjonene.

Gjennomgå objekter

Verktøyenes sensitivitet avhenger av ulike faktorer (f.eks. zoomfaktoren). Derfor må du alltid grundig gjennomgå et objekt som skal brukes i senere behandlingstrinn, for å kontrollere at objektet er korrekt modifisert og er egnet for den tiltenkte fremtidige bruken.

Tilgjengelige operasjoner

Knapp

Funksjon

BeskrivelseCopy

Oppretter en kopi av et eksisterende objekt.Union

Oppretter et nytt objekt fra to eller flere sammenslåtte objekter.Subtraction

Oppretter et nytt objekt ved å trekke ett eller flere objekter fra hverandre.Intersection

Oppretter et nytt objekt ved å krysse to eller flere objekter.Margin

Krymper eller forstørrer operasjonsresultatet.Smooth

Jevner ut konturene i operasjonsresultatet.

Art. nr. 60917-69NO

Date of publication: 2019-04-25