Object Management Object Manipulation

Åpne objektmanipulering

Trinn

1.

Velg en pasient eller legg til en ny pasient.

2.

Velg arbeidsflyten for planleggingen under den relevante kategorien.

3.

Velg ønsket pasientdatasett, og velg deretter OK.

4.

En liste over ulike applikasjoner vises, avhengig av programvarekonfigurasjonen. Velg Object Manipulation for å åpne programvaren.

Art. nr. 60917-69NO

Date of publication: 2019-04-25