Lead Localization

Hur man detekterar avledningar

Steg

1.

Välj Detect i huvudmenyn.

2.

En förloppsindikator fylls.

Avledningarna detekteras och tilldelas namn och färger.

Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22