Lead Localization

Hur man tar bort banorSteg

1.

Välj banan i huvudmenyn eller menyn Data.

2.

Välj Delete.

Banan tas bort.

Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22