Lead Localization

Definiera orienteringOm du har definierat en riktad avledning öppnas vyn Define Orientation. Dra orienteringsmarkören för att rotera orienteringen.

Välj och håll Toggle Numbering nedtryckt för att visa hur kontaktnumreringen skulle bli om den anslöts till den andra IPG-porten.

Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22