Lead Localization

Hur man skapar 3D-former

Du kan tilldela ett instrument en typ, form och egenskaper som ett visuellt hjälpmedel för positionering av målet och ingångspunkten för en abstrakt bana.

Steg

1.

Öppna menyn Data.

2.

Öppna nedrullningsmenyn Trajectories.

3.

Välj en bana och öppna den genom att välja nedåtknappen.

4.

Välj Shape.

5.

Välj en 3D Shape-typ i nedrullningsmenyn .

Den 3D Shape (3D-form) som visas till vänster ändras så det stämmer med ditt val.

6.

Välj Ok.

Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22