Lead Localization

Layouten OverviewNr

Komponent

3D-vy: Växla mellan axiella, koronala eller sagittala vyer.

  • Inline-vyn: Den gula djuplinjen går att justera. Ändringarna återspeglas i vyn Perpendicular.

  • Vyn Perpendicular.

Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22