Lead Localization

VyvisningarI vyerna Inline och Perpendicular:

  • Rotation som görs i den ena vyn återspeglas i den andra

  • Objekten visas i 2D

  • De mediala/laterala riktningarna identifieras i vyn Perpendicular

I 3D-vyn:

  • Punkten representerar skärningspunkten mellan den gula linjen och avledningen i Inline-vyn

  • Linjalen är endast synlig i 3D-vyn när du är i samma plan som axiella, koronala eller sagittala orienteringar

För riktade avledningar representeras orienteringen av en riktningsmarkör .

Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22