Lead Localization

Spôsob detekcie elektród

Krok

1.

V hlavnej ponuke vyberte položku Detect.

2.

Ukazovateľ priebehu sa naplní.

Systém deteguje elektródy s priradením názvov a farieb.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19