Lead Localization

Úprava polohy elektródy/trajektórie

Prehľad

Posunom bodu na požadované miesto môžete v zobrazení interaktívne meniť polohu cieľových a vstupných bodov elektródy v rámci zobrazení.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19