Lead Localization

Používanie systému

Účel použitia softvéru Lead Localization

Aplikačný balík Lead Localization sa používa v pooperačnom režime v počítači (prenosnom počítači) alebo mimo operačnej sály na definovanie polohy implantovaných elektród v súvislosti so zobrazovaním pacienta.

Indikácie na použitie

Indikácie na použitie softvéru Lead Localization sú tieto: zobrazenie, prezentácia a dokumentácia zdravotníckeho zobrazovania vrátane rôznych modulov na spracovanie obrazov, syntéza obrazov, vizualizácia a segmentácia na základe atlasu, intraoperačné funkčné plánovanie v rámci ktorého je možné použiť výsledok napríklad pri stereotaktickom a obrazom navádzanom chirurgickom zákroku alebo s inými zariadeniami na ďalšie spracovanie a vizualizáciu.

Vzorové procedúry sú okrem iných tieto:

Kontrola kraniálnych chirurgických postupov, ako napríklad minimálne invazívne stereotaktické intervenčné zákroky, biopsia, plánovanie a simulácia trajektórií na stimuláciu a záznam elektród.

Určený používateľ

Používateľmi softvéru Lead Localization sú odborní zdravotnícki pracovníci, ktorí sú vyškolení v oblasti plánovania a realizácie procedúr DBS. Vo všeobecnosti ide o neurochirurgov alebo neurológov.

Skupina pacientov

Pre pacientov neexistujú žiadne demografické, regionálne ani kultúrne obmedzenia. Rozhodnutie o použití systému ako pomôcky pri konkrétnej liečbe spočíva na odbornom zdravotníckom pracovníkovi. Vzorové procedúry sú uvedené v indikáciách na použitie.

Miesto použitia

Určeným miestom použitia je počítač (prenosný počítač) v nemocnici (v ambulancii a operačnej sále) alebo v ambulancii lekára. Bežným prostredím použitia je ambulantné prostredie.

Opatrná manipulácia

Varovanie

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19