Lead Localization

Rozloženie InlineRozloženie Inline umožňuje porovnať dráhu trajektórie vo dvoch zobrazeniach zarovnaných s trasou, v rámci ktorých je jedno zobrazenie kolmé na druhé.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19