Lead Localization

Uložiť alebo zavrieť softvér

TlačidloFunkcia


Slúži na návrat na predchádzajúci krok a zrušenie zmien.Výberom možnosti Done vykonáte nasledujúce činnosti:

  • Uloženie existujúcej úlohy

  • Zatvorenie softvéru Lead Localization

  • Otvorenie inej aplikácieVýberom možnosti Home uložíte zmeny a vrátite sa do časti Content Manager.

Aplikácia bude spustená na pozadí, čo znamená, že budete môcť pokračovať tam, kde ste prestali.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19