Lead Localization

Rozloženia

Dostupné rozloženia

Výberom možnosti Data otvoríte ponuku Layouts a môžete sa prepínať medzi zobrazeniami.

Prepínaním medzi rozloženiami Overview, InlineACS budete mať k dispozícii rôzne možnosti vizualizácie na kontrolu elektród.

RozloženieOpis


Overview:

Rozloženie Overview kombinuje veľké zobrazenie axiálnej, koronálnej alebo sagitálnej rekonštrukcie spolu so zobrazeniami InlinePerpendicular.Inline:

Pomocou rozloženia Inline sa môžete presúvať súborom údajov na účely overovania.ACS:

V rozložení ACS sa zobrazujú axiálne, koronálne alebo sagitálne zobrazenia, ako aj kolmé zobrazenie.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19