Lead Localization

Define OrientationAk ste definovali smerovú elektródu, otvorí sa zobrazenie Define Orientation. Posunom orientačnej značky otočíte orientáciu.

Stlačte a podržte prepínač Toggle Numbering na zobrazenie spôsobu číslovania kontaktov v prípade pripojenia k inému portu IPG.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19