Lead Localization

Zobrazenie elektródy

Priesečník je bod v priestore 3D, v ktorom os elektródy pretína zobrazenú rovinu rekonštrukcie.

Priesečník sa zobrazí:

  • Za vstupom

  • Medzi cieľom a vstupom

  • Za cieľom

Keď umiestníte hĺbkovú polohu na cieľový bod, po výbere možnosti Center bude priesečník indikovať presnú polohu cieľa.Č.Vysvetlenie

Priesečník sa nachádza za vstupom

Priesečník predstavuje vstup

Priesečník sa nachádza medzi cieľom a vstupom

Priesečník predstavuje cieľ

Priesečník sa nachádza za cieľom

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19