Lead Localization

Spôsob vytvárania tvarov 3D

K dispozícii je možnosť priradenia typu, tvaru a charakteristík nástroja ako vizuálnej pomôcky na nastavenie polohy cieľa a zadanie abstraktnej trajektórie.

Krok

1.

Otvorte ponuku Data.

2.

Otvorte rozbaľovaciu ponuku Trajectories.

3.

Vyberte trajektóriu a otvorte ju výberom šípky nadol.

4.

Vyberte položku Shape.

5.

V poli 3D Shape vyberte typ tohto tvaru v rozbaľovacej ponuke .

Hodnota v poli 3D Shape zobrazená vľavo sa zmení tak, aby zodpovedala výberu.

6.

Vyberte položku Ok.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19