Lead Localization

Zámer zobrazeniaV zobrazeniach InlinePerpendicular:

  • Otočenie vykonané v jednom zobrazení sa premietne do druhého zobrazenia

  • Objekty sa zobrazia v režime 2D

  • V zobrazení Perpendicular sú vyznačené mediálne/laterálne smery

V zobrazení 3D:

  • Bodka predstavuje priesečník žltej čiary s elektródou v zobrazení Inline

  • Pravítko je viditeľné v zobrazení 3D iba vtedy, keď sa nachádzate v rovine s axiálnou, koronálnou alebo sagitálnou orientáciou

V prípade smerových elektród je orientácia vyjadrená smerovou značkou .

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19