Lead Localization

Typický pracovný tokSoftvér Lead Localization sa spravidla používa ako súčasť pracovného toku Trajectory a zahŕňa použitie požadovaných a voliteľných ďalších aplikácií. Ďalšie informácie nájdete v príručkách používateľa softvéru pre tieto aplikácie.

Krok

1.

Spustite softvér Lead Localization.

2.

Vyberte údaje o pacientovi v časti Patient Selection.

3.

Voliteľné: Pomocou funkcie Image Fusion zlúčte súbory snímok.

4.

Voliteľné: Vykonajte segmentáciu štruktúr pomocou funkcie Anatomical Mapping.

5.

Voliteľné: Pomocou funkcie Fibertracking vytvorte, upravte a odstráňte zhluky vláken.

6.

Voliteľné: Pomocou funkcie SmartBrush vytvorte, upravte a odstráňte objekty.

7.

Pomocou softvéru Lead Localization lokalizujte a definujte elektródy.

8.

Uložte plán a zavrite softvér Lead Localization.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19