Lead Localization

Úvod k prehľadu softvéru

Všeobecné informácie

Softvér Lead Localization slúži ako pomôcka pre neurochirurgov počas lokalizácie polohy elektród v rámci údajov zdravotníckeho zobrazovania (takéto elektródy sa implantujú napríklad na účely terapie DBS (hĺbková mozgová stimulácia)).

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19