Lead Localization

Wprowadzenie do opisu oprogramowania

Informacje ogólne

Oprogramowanie Lead Localization jest przeznaczone do wspomagania chirurgów w lokalizowaniu położenia odprowadzeń w medycznych danych obrazowych (np. w przypadku odprowadzeń wszczepionych w celu głębokiej stymulacji mózgu, DBS).

Nr art.: 60917-70PL

Date of publication: 2019-02-07