Lead Localization

Slik detekterer du ledninger

Trinn

1.

Velg Detect på hovedmenyen.

2.

En fremdriftssøyle fylles.

Ledninger detekteres og tildeles navn og farger.

Art. nr. 60917-70NO

Date of publication: 2019-05-16