Lead Localization

Bruke systemet

Tiltenkt bruk for Lead Localization

Programvareserien Lead Localization skal brukes postoperativt på en (bærbar) datamaskin i eller utenfor en operasjonsstue for å definere posisjonen til implanterte ledninger i forbindelse med pasientavbildning.

Indikasjoner for bruk

Lead Localization er ment for bruk til å vise, presentere og dokumentere medisinske bilder, inkludert forskjellige moduler for bildebehandling, bildefusjon, atlasassistert visualisering og segmentering samt intraoperativ funksjonell planlegging der utdataene for eksempel kan brukes sammen med utstyr til stereotaktisk bildeveiledet kirurgi eller annet utstyr for videre behandling og visualisering.

Eksempelprosedyrer inkluderer, men er ikke begrenset til:

gjennomgang av kraniekirurgi, som minimalt invasive stereotaktiske inngrep, biopsi, planlegging og simulering av baner for registrering av stimulering og elektroder.

Tiltenkt bruker

Lead Localization skal brukes av medisinske eksperter som er utdannet for planlegging og utføring av DBS-prosedyrer. Dette er vanligvis nevrokirurger eller nevrologer.

Pasientgruppe

Det er ingen demografiske, regionale eller kulturelle begrensninger for pasienter. Det er opp til den medisinske eksperten å avgjøre om systemet skal brukes til assistanse under en bestemt behandling. Eksempler på prosedyrer er oppgitt under Indikasjoner for bruk.

Hvor systemet kan brukes

Det tiltenkte bruksmiljøet er en (bærbar) datamaskin på et sykehus (i et kontor- eller operasjonsstuemiljø) eller på et legekontor. Det vanligste bruksmiljøet er et kontormiljø.

Varsom håndtering

Advarsel

Kontroll av riktighet

Advarsel
Art. nr. 60917-70NO

Date of publication: 2019-05-16