Lead Localization

Valgfritt: Slik definerer du ledningerSpesifikke ledningsmodeller kan defineres ved å tilordne modelltypen og ulike tilleggsparametere. En tilsvarende ledningsmodell visualiseres basert på disse parameterne, og ledningen kan brukes i andre programmer som tolker denne informasjonen.

Trinn

1.

Velg Properties.

2.

Valgfritt: Rediger automatisk tilordnet Name for ledningen.

3.

Valgfritt: Rediger automatisk tilordnet Implant Date for ledningen.

4.

Valgfritt: Skriv inn en Comment .

5.

Obligatorisk: Velg Type ledning.

6.

Obligatorisk: Velg Location der ledningen befinner seg.

7.

Valgfritt: Velg en annen ledning, og gjenta definering av ledning.

Art. nr. 60917-70NO

Date of publication: 2019-05-16