Lead Localization

Oppsett

Tilgjengelige oppsett

Velg Data for å åpne menyen Layouts og bytte mellom oppsettvisninger.

Ved å bytte mellom oppsettene Overview, Inline og ACS får du ulike visualiseringsalternativer for gjennomgang av ledningene.

OppsettBeskrivelse


Overview:

Overview-oppsettet kombinerer en stor visning som viser en aksiell, koronal og sagittal rekonstruksjon med en Inline-visning og en Perpendicular-visning.Inline:

Bruk Inline-oppsettet til å bla gjennom datasettet for verifiseringsformål.ACS:

ACS-oppsettet viser aksiell, koronal og sagittal visning, i tillegg til en perpendikulær visning.

Art. nr. 60917-70NO

Date of publication: 2019-05-16