Lead Localization

Definere retningHvis du har definert en retningsledning, åpnes visningen Define Orientation. Dra retningsmarkøren for å rotere retningen.

Velg og hold inne Toggle Numbering for å vise hvordan kontaktnummereringen vil bli hvis du kobler til den andre IPG-porten.

Art. nr. 60917-70NO

Date of publication: 2019-05-16