Lead Localization

Bildevisningsfunksjoner

Visningsfunksjoner

Knapp

FunksjonZoom: Aktiverer zoom-funksjonen til interesseområdet.

Scroll: Aktiverer blafunksjoner i den viste rekonstruksjonen (plan). Hver visning og samhandlingsalternativ blar med sitt eget økningsintervall:

  • Bruk knappene i visningsområdet til å bla 1 mm opp/ned.

  • Dra musepekeren i hovedvisningen for å bla opp/ned (avhenger av zoomnivået).

  • Drei musehjulet med musepekeren over Inline-sidevisningen for å bla 0,5 mm opp/ned i banens retning.Pan: Panorerer vertikale og horisontale plan.Windowing:

  • Dra mot høyre eller venstre over visningsområdet for å justere kontrasten.

  • Dra opp eller ned for å justere lysstyrken.  • Velger den aktive ledningen.

  • Bruk pilknappene til å bytte mellom ledninger.Center: Blar og panorerer automatisk rekonstruksjonen for å vise målet/inngangen (midt i visningen).Rotate: Roterer den aktive visningen.

  • Roterer 2D-rekonstruksjonen i forhold til andre visninger.

  • Roterer 3D-rekonstruksjonsplanet.Undo: Angrer siste endring som ble gjort, eller flere etterfølgende trinn.

Trajectories-funksjoner

Knapp

FunksjonCreate New: Oppretter en ny bane. Dra mål- og inngangspunkter for å innrette banen.Adjust: Aktiverer justering av mål- og inngangspunkter.Delete: Sletter den valgte ledningen eller banen.Undo: Angrer etterfølgende endringer gjort på mål- eller inngangspunktenes posisjon.

Art. nr. 60917-70NO

Date of publication: 2019-05-16