Lead Localization

VisningsformålI visningene Inline og Perpendicular:

  • Rotasjon som gjøres i én visning, gjenspeiles i den andre.

  • Objekter vises i 2D.

  • Mediale/laterale retninger identifiseres i Perpendicular-visningen.

I 3D-visningen:

  • Prikken representerer skjæringspunktet mellom den gule linjen og ledningen i Inline-visningen.

  • Linjalen er bare synlig i 3D-visningen når du er i plan med aksiell, koronal eller sagittal orientering.

For retningsledninger representeres orienteringen av en retningsmarkør .

Art. nr. 60917-70NO

Date of publication: 2019-05-16